Czujniki „low ppb”

Sensory "low ppb" to sensory zdolne do wykrywania gazów na poziomie kilku ppb.

Systemy detekcji „low ppb” znajdują zastosowanie przede wszystkim w analizie wyziewów gazów do przestrzeni zewnętrznej otaczającej zakład produkcyjny lub przetwórczy.Budowa systemu detekcji zawsze związana jest ze spersonalizowaną potrzebą oceny wpływu na środowisko.

Typowy system analizy składa się z kilku rozmieszonych na obrzeżach zakładu czujników, zintegrowanych z własnym sterownikiem cyklicznie pobierającym i zapisującym dane oraz z centralnego systemu zbierania danych, który łączy się z poszczególnymi odległymi punktami za pośrednictwem przewodowej lub bezprzewodowej sieci (LAN, WIFI, GPRS).

 

Lista czujników "low ppb":

  • Tlenek węgla (CO)
  • Siarkowodór (H2S)
  • Tlenek Azotu (NO)
  • Dtutlenek Azotu (NO2)
  • Ozon (O3)
  • Dwutlenek Siarki (SO2)

 

Przykład podłączenia i pracy czujników w jednym oddalonym punkcie pomiarowym.

Przykład rozmieszczenia punktów pomiarowych na obrzeżach zakładu.

Łączność oddalonych punktów pomiarowych i przekazywanie informacji na temat stężenia gazów do centralnego systemu zbierania danych może być realizowana przewodowo lub bezprzewodowo.