MC-3 kontroler czujników gazu

MC-3 w wersji z wewnętrznym wyświetlaczem 7"

seria cyfrowych central kontroli czujników gazów.

 • Zarządzanie maksymalnie 16 czujnikami gazu po sieci Modbus RTU
 • Duży 7" LCD wyświetlacz pokazuje w czasie rzeczywistym stężenia gazów, informacje o sensorach i alarmy
 • Współpraca z najnowszymi cyfrowymi czujnikami gazów po sieci Modbus RTU, opcjonalnie możliwość podpinania czujników z wyjściami 4-20mA
 • Pełna funkcjonalność kalibracji czujników bez konieczności ingerencji w obudowę czujnika
 • Wymiana uszkodzonego sensora serii C3-NET lub NET-EX w locie, bez potrzeby wyłączania kanału i zasilania
 • Nieulotna pamięć pozwala na zapamiętanie wszystkich parametrów konfiguracyjnych
 • Tryb pracy normalnej i pracy serwisowej konfigurowalny dla każdego czujnika osobno
 • Dyskretne programowalne kanały alarmowe, od 3 w standardzie do 9 w wersji najbogatszej
 • Wgląd w stan kontrolera  poprzez przeglądarkę www
 • Dostęp do adresów pamięci po protokole Modbus TCP, łatwe włączanie kontrolera w nadrzędny system klasy SCADA, BMS
 • Szeroki wybór wykonań niestandardowych, na życzenie klienta.

 

 

OPIS

Kontroler MC-3 zapewnia najwyższą wydajność i funkcjonalność ukrytą w autonomicznym sterowniku. Funkcjonalność oparta na rozbudowanym oprogramowaniu PLC pozwala zarządzać szeroką gamą usług. Dostępny w wersji jednokanałowego kontrolera sieci MOdbus RTU, opcjonalnie również w wersji kontrolera sygnału 4-20mA, MC-3 ma na celu dostarczenie operatorom w czasie rzeczywistym najbardziej szczegółowych informacji  o stężeniach gazu w całym monitorowanym obiekcie. Informacje są przekazywane za pośrednictwem dużego ekranu LCD lub za pośrednictwem przeglądarki komputerowej, który pokazuje stężenia gazu w czasie rzeczywistym, lokalizację czujnika, typ czujnika, alarmy i trendy danych historycznych.

Każdy kanał kontrolera MC-3 ma dwa niezależne, programowalne przez użytkownika progi alarmowe, które pozwalają na elastyczność w powiadamianiu o alarmie. Gdy wystąpią alarmy, operatorzy są o nich powiadamiani, w zależności od wersji wykonania, za pomocą kontrolki LED na przednim panelu oraz buzera, lub dzięki dostępowi do wizualizacji na zintegrowanym wyświetlaczu LCD lub na przeglądarce internetowej lokalizacja i status alarmu są wyraźnie wskazane. Minimum trzy wewnętrzne przekaźniki mogą być wykorzystane do sterowania wentylatorami, klaksonami lub sygnałami nawigacyjnymi, gdy przekroczone zostaną progi alarmowe w określonych obszarach. Przekaźniki te mogą być dowolnie, z pozycji programowania parowane z sygnałami alarmów z wybranych czujników gazów.

Lista standardowych cyfrowych czujników gazów jest dostępna pod adresem

http://jbk.com.pl/czujniki-stacjonarne/c3-net-sensor/

http://jbk.com.pl/czujniki-stacjonarne/net-exsensor/.

 

UWAGA:

System dedykowany jest przede wszystkim do współpracy z istniejącą, zainstalowaną inteligentną czujką gazu serii C3-NET lub NET-EX.

W przypadku projektowania i instalacji nowego systemu wykrywania zaleca się stosowanie czujników NET-EX lub C3-NET wyposażonych w cyfrowe wyjścia Modbus, podłączonych do systemu sterowania MB, MC lub ASIX.

Cyfrowy sygnał Modbus, w przeciwieństwie do analogowego sygnału 4-20 mA, jest niemodyfikowalnym i niezaprzeczalnym sygnałem, który gwarantuje ponadprzeciętne bezpieczeństwo informacji.

Typowa metoda podpinania urządzeń do kentrolera.

 

SPECYFIKACJA

Typ kontroler o ilości kanałów Modbus RTU 1
Standardowe wejścia 1 wejście Modbus RTU Serwer, obsługujące do 16 sensorów.
Opcjonalne wejścia 4 ÷ 16 sensorów z wyjściami 4-20 mA
Wyświetlacz Kontroler wyświetla informacje na protokole HTTP Ethernet na wybranym urządzeniu:

 • zintegrowany wewnętrzny wyświetlacz 7" LCD
 • zintegrowany zewnętrzny wyświetlacz 7" LCD
 • dowolna przeglądarka Internet Explorer z Java
Zasilanie 24VDC max. 5A (bezpośrednio lub poprzez zasilacz 230VAC/24VDC), PLC i sensory testowane od 18 to 30 VDC
Przekaźniki alarmu, Wspólne 1 standard,
zintegrowany LED i buzer
Przekaźniki alarmów, Dyskretne od 3 do 9, SPST,
Obciążenie: 5 A @ 30 VDC or 250 VAC, rezystancyjne
Wyjścia analogowe do BMS (Opcjonalnie) na zapytanie
Porty cyfrowe wyjściowe Modbus® RTU po RS 485  - komunikacja z czujnikami

Modbus TCP po Eth - komunikacja z wyświetlaczemi zewnętrznymi systemami BMS, SCADA

CAN Open - komunikacja z zewnętrznymi systemami(opcja)

Temperatura/wilgotność względna 0 to +50 ºC;    30-90 %
Typ obudowy od IP21 do IP 65, w zależności od wersji wykonania
Wymiary dla wersji 16-kanałowej Około 8” x 11” x 4” (193 x 283 x 95 mm)
Certyfikaty CE
ATEX niedostępny (uwaga: dostępny ATEX dla sensorów serii NET-EX)

 


MATERIAŁY TECHNICZNE

MC-3 Opis
MC-3  Dokumentacja
MC-3 Modbus, bez wyświetlacza - Wymiary
MC-3 Deklaracja Zgodności
MC-3 Modbus RTU  Interface - opis
MC-3 CAN Open Interface - opis
MC-3 Modbus TCP and HTTP  Interface - opis