Firma JBK prowadzi szkolenia techniczne dla kadr technicznych i zarządzających firm w następujących tematykach:


Detekcja gazów

Szkolenie przedmiotowe dla techników i monterów instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych, instalatorów detektorów gazów wybuchowych i niebezpiecznych.
Zakres szkolenia obejmuje:
- teoria, filozofia pracy czujników EC, SC, CT, IR, wady i zalety, zagrożenia, niedoskonałości w realizacji swoich funkcji, wpływ czynników zewnętrznych
- płytki sterujące - teoria i praktyka
- kalibracja w teorii i praktyce
- wykrywanie uszkodzeń w działaniu sensorów
- praca zespołowa i rozproszona, systemy nadzoru i zarządzania obiektami, połączenie czujników z systemem SCADA na poziomie sygnału prądowego i/lub sieci Modbus.


Systemy hotelowe i biurowe. Detekcja czynników chłodniczych, gazów i dymów, aerozoli w pomieszczeniach użytkowych.
Szkolenie przedmiotowe dla techników, projektantów i właścicieli hoteli i biurowców.
Zakres szkolenia obejmuje:
- zastosowanie detektorów MVR-300 do wykrywania refrigerantów R407C, R410A, R404A, R32 w pomieszczeniach użyteczności publicznej i pomieszczeniach hotelowych
- zastosowanie detektorów IAM do wykrywania gazów i dymów, aerozoli w pomieszczeniach użyteczności publicznej i pomieszczeniach hotelowych
- przykłady łączenia detektorów i wpinania ich w systemy kontroli budynków.


Informatyka

Szkolenie dla kadry zarządzającej.
Na co zwrócić uwagę wybierając system ERP.

Zakres tematyczny:
- omówienie możliwości systemów obecnych na polskim rynku
- analiza potrzeb - wymagania typowe w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych
- analiza potrzeb - wymagania specjalne
- ERP - teoria a praktyka
- poziomy zagłębienia informacji w projektowanym systemie.


Automatyka

CODESYS w systemach stacjonarnych i mobilnych.
Szkolenie dla programistów i projektantów systemów automatyki.


MOdbus i CAN. Zalety i wady, przewidywanie zagrożeń, detekcja problemów, wykorzystanie bibliotek CodeSys.


Filtracja

Filtr filtrowi nierówny.
Szkolenia przedmiotowe dla kadr zarządzających i działów zakupów.

Teoria budowy filtrów.
Zagrożenia wynikające z montażu nieodpowiednich filtrów.
Nieetyczne praktyki dystrybucyjne. Prewencja.
Metodologia działań w zakresie wstępnej weryfikacji jakości filtrów.
Badania jakościowe wg obowiązujących norm.