IAM systemy hotelowe

IAM sensory Murco - zintegrowany monitoring przestrzeni

Seria czujników gazu IAM składa się z detektorów IAM i kontrolerów IAM-C.
Detektor gazu IAM jest pre-kalibrowanym systemem alarmowym, łączącym w sobie czujnik gazów i zintegrowany moduł bazowy. Czujnik gazu może być zamontowany bezpośrednio w module lub na ścianie w standardowej puszce podtynkowej, połączonej dedykowanym okablowaniem z modułem głównym. Standardowo system używany jest do detekcji gazów w przestrzeniach zamkniętych, pomieszczeniach, wydzielonych strefach lub systemach wymiany powietrza.

Kontroler IAM-C może zarządzać maksymalnie szesnastoma detektorami IAM. Kontroler wyświetla alarmy z poszczególnych czujników. Za pośrednictwem wbudowanych w kontroler przekaźników wyjściowych możliwe jest zbudowanie systemu kontroli lub powiadomienia.Kontrolery mogą być łączone kaskadowo z innymi kontrolerami IAM-C lub innym nadrzędnym systemem zarządzania, tworząc w ten sposób rozbudowany system detekcji gazów.

W detektorach zastosowano czujnik o szerokim spektrum detekcji.

Detektory gazów IAM mogą być używane do :
• Detekcji gazów chłodniczych, w tym amoniaku, węglowodorów i fluorowodorów - HFCs, HCFCs, CFCs
• Szybkiej detekcji gazów palnych, włączając w to metan, propan, butan, LPG i wodór
• Detekcji gazów VOC, jak aceton, benzen, czterochlorek węgla, chloroform, etanol, toluen, trójchloroetylen i wiele innych.

Seria detektorów IAM zgodna jest z wymaganymi regulacjami prawnymi i wymogami bezpieczeństwa:
• Normy prawne: F Gas Regulation, EH40
• Standardy: EN378, ASHRAE 15, ASHRAE 147
• Certyfikaty: UL, CE, CSA, IEC and EN

Idealny do: układów klimatyzacji, hoteli, szpitali, szkół, pomieszczeń konferencyjnych, teatrów, biur, apartamentów, pomieszczeń lotniskowych, centrów odnowy biologicznej, galerii handlowych.


MATERIAŁY TECHNICZNE

IAM Broszura 1
IAM Broszura 2
IAM Broszura 3
IAM Broszura 4
IAM Broszura 5
IAM Dokumentacja