Profesionalny analogowy czujnik gazu

MGS-150

 

Czujnik gazu MGS-150 produkcji Firmy Murco/Bacharach jest nowoczesnym analogowym detektorem gazu, do wykrywania szerokiego spektrum różnych gazów. Czujniki te, włączając w to szereg czujników do wykrywania amoniaku, mogą pracować samodzielnie lub być włączone w zintegrowany system  BMS (Building Management Systems ).

Wysoka jakość produktu, wiele lat praktycznych testów i przystępna cena to czynniki dające klientowi tak bezpieczeństwo jak i spełnienie wymogów technicznych.

Czujniki gazu MGS-150 mogą być użyte tak w nowych budowlach/przestrzeniach wymagających ciągłego monitoringu jak budowlach istniejących, gdzie konieczna jest rozbudowa istniejących systemów zabezpieczeń o czujniki i detektory gazu.

Typowe zastosowania obejmują:
• Detekcja czynników chłodniczych, tzw. Refrigerantów, w tym amoniaku, dwutlenku węgla i gazów z grupy węglowodorów i fluorowodorów - HFCs, HCFCs, CFCs.
• Detekcja gazów palnych jak: metan, LPG, propan, butan i wodór
• Detekcja gazów toksycznych jak: dwutlenek węgla i amoniak w chłodnictwie, siarkowodór w oczyszczalniach ścieków, tlenek węgla w parkingach
• Detekcja lotnych związków organicznych jak: aceton, benzen, czterochlorek węgla, chloroform, etanol, toluen, trójchloroetylen.
Murco podiada również w swojej ofercie penele kontrolne do budowy zestandaryzowanych systemów detekcji. Zakres modelowy obsługuje od 2 do 16 kanałów.

Istotnym argumentem przemawiającym za wyborem czujnika jest jego zgodność z obowiązującymi normami. Czujniki Murco posiadają następujące dopuszczenia:

• Legislation: F Gas Regulation, EH40
• Standards: EN378, ASHRAE 15, ASHRAE 147
• Regulatory Approvals: UL, CE, CSA, IEC and EN


MATERIAŁY TECHNICZNE