KOSZTY

W instalacjach chłodniczych i grzewczych, skuteczność działania systemu zależy od jego wypełnienia czynnikiem chłodniczym;  jeśli system będzie nieszczelny doprowadzi to do poniesienia dodatkowych kosztów. Przede wszystkim, niedobór czynnika zmusza system do większej pracy. Coraz trudniej jest uzyskać ten sam efektu chłodzenia / grzania, który zasadniczo zwiększa zużycie energii. Dodatkowo, użytkownik zmuszony jest docelowo do wezwania serwisu i uzupełnienia czynnika chłodniczego.

Podatki związane z globalnym ociepleniem, jeśli zostaną wdrożone, dramatycznie zwiększą koszty obsługi nieszczelnych systemów. W Wielkiej Brytanii i Holandii podatki o charakterze energetycznym zostały już wdrożone zaś Dania poszła jeszcze dalej i wprowadziła podatek fiskalny od użytych czynników chłodniczych.

Straty w towarach, lokalach, personelu i klientach: W najgorszym przypadku, znaczny wyciek gazu może stanowić podstawę do ewentualnego zepsucia produktu, co prowadzi do utraty zasobów. Ponadto palne i toksyczne gazy stanowią realne zagrożenie dla personelu i pomieszczeń, ze względu na wyczerpywanie się zawartość tlenu w powietrzu w przestrzeni, problemy zdrowotne lub możliwe wywołanie eksplozji.

Składki ubezpieczeniowe: W niektórych przypadkach firmy ubezpieczeniowe wymagają instalacji detektorów gazu, aby utrzymać lub zmniejszyć składkę.

Biorąc pod uwagę te dość oczywiste implikacje kosztów zaskakujące jest, że w wielu przypadkach długotrwałym wyciekom nie towarzyszą jakichkolwiek działania naprawcze.

Niechęć Przemysłu do minimalizacji wycieków gazów doprowadziła na całym świecie do wprowadzenia przepisów i normy w celu wyeliminowania problemu.

Inwestycja w czujniki gazów – wymóg czy zbyteczny koszt?