Normy prawne i dyrektywy

USTAWODAWSTWO 1. Bezpieczeństwo w Pracy Ustawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa pracy wymaga, aby pracownicy nie byli narażeni na działanie szkodliwych gazów, w tym czynników chłodniczych, powyżej zalecanych limitów. W świece są one zazwyczaj nadzorowane przez właściwe organy, takie jak Health and…