KONSEKWENCJE DLA ŚRODOWISKA

Minimalizacja wycieków szkodliwych gazów do atmosfery staje się coraz ważniejszym problemem w ostatnich 10 latach.

Badania przeprowadzone w latach 80-tych wykazały, że substancje wytwarzane przez człowieka, w tym CFC, HCFC i halony mogą spowodować poważne zubożenie warstwy ozonowej. Każdy atom chloru może zniszczyć 100,000 cząsteczki ozonu, zanim zostanie on usunięty ze stratosfery.

Dzieci urodzone w ostatnich latach mają do 10% większe ryzyko zachorowania na raka skóry na skutek uszkodzenia warstwy ozonowej i wynikającego z niej narażenia ze względu na wzrost szkodliwego ultrafioletowego promieniowania słońca.

Poza tym, za dodatkowe zagrożenie zostało uznane jak wiele substancji niszczących ozon przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Ma to poważny wpływ na wiele różnych sektorów życia i gospodarki, w tym dostępności do słodkiej wody i pożywienia i do ochrony zdrowia.

Użytkownicy urządzeń do wykrywania gazu powinni wykazywać swoje zaniepokojenie ochroną  środowiska poprzez realizację najlepszych praktyk w branży.

Wpływ na środowisko naturalne