Gromadzenie się gazów jest niebezpieczne z uwagi na towarzyszące temu ryzyka. Skutkami wycieku gazu może być zatrucie, uduszenie, a także następstwa ewentualnej eksplozji, związane z działaniem fali uderzeniowej, wysoką temperaturą czy powstającym w jej wyniku pożarem. Sposobem przeciwdziałania takim zdarzeniom jest zastosowanie odpowiednich czujników np. detektora metanu z certyfikatem ATEX. Przekonajmy się, co ma znaczenie w przypadku wyboru detektora metanu.

Kiedy pojawia się zagrożenie związane z obecnością gazu?

Metan należy do gazów palnych, wzrost jego stężenia przy odpowiedniej ilości tlenu i przy wysokiej temperaturze może doprowadzić do zapłonu i eksplozji. Dla zapobiegania skutkom takiego zdarzenia konieczne będzie zastosowanie detektorów wyposażonych w czujniki reagujące na taką zawartość gazu, jaka mieści się między jego dolną granicą wybuchowości (DGW), poniżej której ilość gazu jest zbyt mała, by doszło do zapłonu, a górną granicą wybuchowości (GGW), powyżej jakiej występuje za mało tlenu, by mieszanina mogła być niebezpieczna.

Co warto wiedzieć o detektorach gazu?

Detektory gazu mogą pracować przy wykorzystaniu różnych typów czujników. Do najczęściej używanych metod należy korzystanie z sensorów katalitycznych, półprzewodnikowych, elektrochemicznych lub podczerwonych. Dla poprawnej pracy czujnika ważna jest jego odpowiednia kalibracja, a dla skuteczności liczy się próg detekcji, w więc wartość, przy jakiej sensor będzie w stanie zareagować na zmiany. Stosuje się również czujniki pomiarowe, które na bieżąco rejestrują poziom stężenia. Detektory spełniające wymogi dyrektywy ATEX są przez producenta wyposażone w obudowę przeciwwybuchową oraz ognioszczelną i można ich używać w strefach klasyfikowanych jako zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Czym kierować się podczas wyboru czujnika metanu?