Korzystanie z gazów jest powszechnie nie tylko w zastosowaniach przemysłowych, ale również w życiu codziennym m.in. do ogrzewania. Choć gazy są niezwykle użyteczne, to ich wycieki mogą okazać się tragiczne w skutkach, stąd w wielu miejscach montuje się detektory nieszczelności gazu o różnych mechanizmach działania, w tym wykorzystujące promieniowanie IR. Przekonajmy się, dlaczego jest to potrzebne i sprawdźmy, jak działają czujniki tego typu.

Dlaczego wykrywanie gazów jest tak ważne?

Obecność gazów w zależności od ich rodzaju może prowadzić do groźnych w skutkach zatruć, występujących np. przy znacznym stężeniu dwutlenku węgla, a nierzadko także oznacza ryzyko śmierci, jak wówczas, gdy w grę wchodzi tlenek węgla, czyli czad. Poważnym zagrożeniem jest też powstanie atmosfery wybuchowej, tj. mieszanki powietrza i gazu, która pod wpływem wysokiej temperatury, kontaktu z otwartym płomieniem albo pojawienia się iskry elektrycznej może ulec zapłonowi i eksplodować tworząc niszczącą falę uderzeniową oraz płomienie.

Technologia Infrared w wykrywaniu gazów

Czujniki służące do wykrywania gazu mogą korzystać z różnych detektorów. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są elementy katalityczne, elektrochemiczne, półprzewodnikowe oraz działające w paśmie podczerwieni, czyli Infrared (IR). Zasada ich działania jest stosunkowo prosta – emitują one wiązki promieniowania padające na odbiornik. Wiązka referencyjna pokazuje poziom pochłaniania promieniowania bez obecności dodatkowych substancji, ponieważ nie jest ona niczym zakłócana. Wiązka pomiarowa napotyka na swojej drodze cząsteczki gazu, co powoduje pochłanianie części promieniowania, o skali uzależnionej od jego ilości. Porównanie obu wyników pozwala na określenie, czy w badanym powietrzu znajduje się gaz, czy też nie.

Jak działają czujniki gazów typu IR?