Obecność różnych gazów może oznaczać poważne niebezpieczeństwo dla osób, które znajdą się w pomieszczeniach, w których doszło do wycieków. W miejscach, gdzie może wystąpić taka sytuacja, montuje się detektory nieszczelności gazu, pozwalające na szybką reakcję, opanowanie wycieku i ewakuację z zagrożonego terenu. Warto jednak pamiętać, że problemem mogą się również okazać wahania zawartości tlenu w powietrzu. Przyjrzyjmy się bliżej skutkom jego nadmiaru oraz niedoboru.

Co powoduje niedobór tlenu?

Tlen jest głównym składnikiem powietrza, a jego typowa zawartość wynosi 21%. W wyniku pojawienia się innych gazów, jego ilość może jednak ulec zmniejszeniu, co wywiera określone skutki zdrowotne dla ludzi znajdujących się w miejscach, w których doszło do tego rodzaju zaburzeń. Spadek zawartości tlenu poniżej 15% najczęściej powoduje osłabienie koncentracji, problemy z orientacją przestrzenną oraz zburzenie większości funkcji fizjologicznych. Obniżenie się ilości tlenu do 10% prowadzi na ogół do omdleń, a zbliżenie się do wartości 6% oznacza wysokie ryzyko uduszenia i wymaga natychmiastowego podania tlenu.

Do czego może doprowadzić nadmiar tlenu?

Nadmiar tlenu może okazać się również szkodliwy dla zdrowia, choć w tym przypadku objawy pojawiają się wolniej i zwykle są łatwiejsze do opanowania. Za stężenie mogące powodować problemy uważa się jego ilość przekraczającą dwukrotnie stężenie normalne. Taka sytuacja prowadzi do kłopotów z ciśnieniem krwi, podnosi się poziom wolnych rodników, a także pojawia się ryzyko kwasicy. Większym problemem może być jednak fakt, że zwiększone stężenie tlenu oznacza powstanie atmosfery wybuchowej oraz wzrost niebezpieczeństwa pożaru również ze względu na obecność innych gazów, których palność w takich warunkach drastycznie wzrasta.

Nadmiar lub niedobór tlenu – z jakimi wiąże się konsekwencjami?