Technologia NDIR ukryta w czujnikach C3-NET wspiera systemy przeciwpożarowe gaszenia gazem.

 

W obecnych czasach, kiedy systemy elektroniczne i komputerowe zawładnęły praktycznie każdą dziedziną życia, systemy przeciwpożarowe bazujące na zautomatyzowanych gazowych systemach gaszenia wypierają inne systemy gaszenia bazujące na wodzie, pianie, proszku.

Systemy gaszenia gazem idealnie nadają się do zabezpieczenia takich miejsc jak archiwa, serwerownie czy centra przetwarzania danych,  muzea, biblioteki, laboratoria czy skarbce.

JBK wychodzi na przeciw oczekiwaniom projektantów, serwisantów i klientów końcowych, którzy do tej pory pozbawieni byli dostępu do funkcjonalnych i bezpiecznych czujników gazu wykrywających wycieki najnowszej generacji gazów wykorzystywanych w systemach gaszenia ognia.

 

 

Szczególnie cenioną wersją czujników nadających się do montażu w trudno dostępnych przestrzeniach są czujniki serii C3-NET w wersji M12.

Czujniki C3-NET, standardowo wyposażone w wyjścia 4-20mA i Modbus TRU dostępne są obecnie dla takich gazów jak:

HFC-227eaN1230HFC-236faCO2N,ArW przygotowaniu
Heptafluoropropan (apafluran) HFC-227ea, znany również pod nazwami R-227ea, FE-227, FA-200, Solkaflam 227, MH-227, NAF S 227.

Nr CAS: 431-89-0.

Zakres czujnika gazu: 2000ppm. Typ sensora NDIR.

Zalety HFC-227ea jako środka gaśniczego:

  • zajmuje niewielką powierzchnię składowania,
  • do 7 razy mniej niż gazy obojętne
  • niska toksyczność
  • szybkość działania: 10 sekund do uzyskania stężenia wystarczającego do ugaszenia ognia
  • bezpieczny dla środowiska: tzw. zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej
  • może być stosowany do gaszenia pożarów sprzętu elektrycznego pod napięciem
  • nie powoduje powstawania tzw. szoku termicznego dla elektroniki
  • nie powoduje powstawania osadów i zabrudzeń po zastosowaniu.
Novec 1230, znany również pod nazwami FK-5-1-12, N1230.

Nr CAS:  756-13-8.

Zakres czujnika gazu: 2000ppm. Typ sensora NDIR.

Novec 1230 – opracowana przez koncern 3M, bezbarwna, nieprzewodząca prądu elektrycznego ciecz będąca jednym z zamienników halonu.

Novec 1230 jest stosowany jako środek gaśniczy przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A i B w pomieszczeniach, w których użycie wody, piany lub proszku gaśniczego spowodowałoby dodatkowe szkody materialne. W przeciwieństwie do dwutlenku węgla jest on bezpieczniejszy dla ludzi oraz nie wywołuje szoku termicznego gaszonych obiektów, dlatego bywa stosowany w instalacjach gaśniczych w miejscach przeznaczonych do czasowego przebywania ludzi takich jak: muzea, szpitale, biblioteki czy banki.

1,1,1,3,3,3-Heksafluoropropan (heksafluoropropan, bis(trifluorometylo)metan, 2,2-dihydroperfluoropropan) HFC-236fa, znany również pod nazwami FE-36, R236fa, AG-G-68263.

Nr CAS: 690-39-1.

Zakres czujnika gazu: 2000ppm. Typ sensora NDIR.

Stosowany jako gazowy środek gaśniczy do gaszenia pożarów grupy A (ciała stałe), B (ciecze łatwopalne) i C (gazy łatwopalne) oraz urządzeń pod napięciem do 110 kV.

FE-36 gasi pożar utrudniając rozwój płomienia poprzez odbiór ciepła oraz przerwanie łańcucha reakcji rodnikowych podtrzymujących spalanie. Zaliczany do grupy czystych środków gaśniczych – po wyzwoleniu odparowuje z gaszonych powierzchni, nie pozostawiając osadów (chwilowy efekt zamglenia wskutek skroplenia pary wodnej). Urządzenia gaśnicze z FE-36 mogą skutecznie zabezpieczać m.in. serwerownie, centra telekomunikacyjne, akumulatorownie, zbiory muzealne i archiwalne.

Dwutlenek węgla CO2.

Nr CAS: 124-38-9.

Zakres czujnika gazu: 1%, 5%, 20%, 100% VOL. Typ sensora NDIR.

Dwutlenek węgla (CO2) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i tylko w minimalnym stopniu wchodzi w reakcje chemiczne z innymi substancjami.

Z uwagi na swoje właściwości oraz powszechność występowania w przyrodzie znalazł zastosowanie jako czysty środek gaśniczy dla ochrony urządzeń, pomieszczeń i obiektów wysokiego ryzyka. Gaśnicze działanie dwutlenku węgla polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy z 21% obj. do poziomu 15% obj. i poniżej, oraz, w pewnym stopniu, na chłodzeniu.

CO2 przy stężeniach większych niż 5% jest niebezpieczny dla ludzi, dlatego personel jest zobowiązany do opuszczenia strefy gaśniczej przed wyzwoleniem gazu.

Bardzo istotne są szkolenia pracowników wykonujących swoją pracę w obszarze, gdzie zamontowano takie urządzenia gaśnicze.

Azot N, Argon Ar oraz ich pochodne.

Gazy obojętne azot, argon lub ich mieszaniny, w tym z dwutlenkiem węgla, np.:

IG-55 – mieszanina 50% azotu i 50% argonu

IG-541 – mieszanina 52% azotu, 40% argonu i 8% CO2

są skutecznym gazem gaśniczym.

Gaszenie gazem obojętnym polega na wypełnieniu gazem gaśniczym całej kubatury pomieszczenia chronionego tak, aby ten wyparł z powietrza zawarty w nim tlen – który jest niezbędny do kontynuowania procesu spalania. Zawartość tlenu jest redukowana poniżej 15% objętości tlenu w powietrzu.

Do wykrywania nieszczelności z butli napełnionych azotem lub argonem wykorzystuje się czujniki tlenu zamontowane w bezpośrednim sąsiedztwie reduktora, które mierzą zredukowaną wyciekiem gazu ilość tlenu.

  W przygotowaniu są czujniki wykrywające:

CEA-410 (PFC-3-1-10)

FE-13 (HFC-23).

 

 

Informacje na temat czujników C3-NET w standardowych wersjach wykonania dostępne są na stronie https://jbk.com.pl/en/stationary-sensors/c3-net-sensor/.

 

 

Czujniki gazu do współpracy z systemami przeciwpożarowymi