Zagrożenia wynikające z wycieku gazu niosą za sobą poważne konsekwencje. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie zaprojektowanie z zastosowaniem norm technicznych i przepisów prawa.

Jakie zagrożenia niesie za sobą wyciek gazu ziemnego?

Korzystanie z domowych instalacji gazowych wiąże się z przeprowadzaniem systematycznych przeglądów. Powinny one odbywać się przynajmniej raz w roku przez uprawnioną osobę z zastosowaniem odpowiedniego przyrządu.   Niestety nie wszyscy użytkownicy mają tego świadomość. Wyciek gazu może doprowadzić do poważnych konsekwencji zwłaszcza zdrowotnych. Nieszczelna instalacja gazowa lub w nieprawidłowy sposób działające urządzenia gazowe mogą doprowadzić do wybuchu gazu. Gaz, który się ulatnia w połączeniu z powietrzem, tworzy mieszaninę wybuchową, wystarczy iskra, aby doszło do eksplozji. W pomieszczeniach, w których znajduje się piec gazowy, powinna być odpowiednia wentylacja pomieszczenia oraz stały dopływ powietrza z zewnątrz. Jeśli nie będziemy mieć odpowiednie ilości tlenu może dojść do wydzielania się tlenku węgla, czyli czadu, niebezpiecznego dla życia i zdrowia domowników. Ulatniający się gaz nie zawsze możemy wyczuć.

Systemy bezpieczeństwa instalacji gazowej

Instalacja gazowa musi być zaprojektowana zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi. Ważna jest również prawidłowa eksploatacja oraz wykonywanie badań okresowych i kontrolnych. Wszelkie nieszczelności mogą również pojawić się w trakcie eksploatacji budynków. JBK System to specjaliści w dziedzinie technologii informatycznych i automatycznych. Realizują projekty dla firm z zachowaniem norm unijnych oraz wymogów instytucji publicznej. Każda instalacja gazowa niesie za sobą ryzyko wycieku gazu spowodowana rozszczelnieniem instalacji. Aktywny System Zabezpieczający Instalację Gazową wykrywa obecność gazu, ostrzega użytkowników oraz odcina dopływ gazu. W skład tych systemów wchodzą detektory gazu z sygnalizacjami świetlnymi oraz dźwiękowymi, moduł sterujący praca systemu oraz zawór odcinający gaz.

Jakie zagrożenia niesie za sobą wyciek gazu ziemnego?