Każdy obiekt budowlany prywatny, użyteczności publicznej w świetle obowiązującego prawa budowlanego podlega odmiennym przepisom i wymogom bezpieczeństwa, jakie bezwzględnie muszą spełniać. W głównej mierze chodzi o zapewnienie użytkownikom warunków gwarantujących ochronę przed podstawowymi zagrożeniami związanymi z zaprószeniem ogniem czy dymem. Jak podnieść poziom ochrony zdrowia i życia w budynkach użyteczności publicznej?

Jakie zagrożenia mogą wystąpić w budynkach użyteczności publicznej?

Budynki użyteczności publicznej muszą spełniać normy związane z bhp pracy, czyli zostać wyposażone w różnego rodzaju systemy wczesnego ostrzegania np. w razie wystąpienia przepięć, wycieku gazu czy wspomnianej wyżej ochrony przed ogniem, dymem. Zaleca się zastosowanie nowoczesnej technologii i możliwości, jakie daje instalacja systemów kontroli i sterowania ułatwiających i usprawniających nadzór i eksploatację budynków w obszarze detekcji gazów. Nasze czujniki opracowane w technologii NDIR wspierają systemy przeciwpożarowe gaszenia gazem.

W dzisiejszych czasach, kiedy niemal każdy obiekt użyteczności publicznej zawiera zaawansowane systemy elektroniczne i komputerowe jest to jeden z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych sposobów niwelowania zagrożeń wynikających z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego użytkownikom obiektów użyteczności publicznej.

Jakie są zalety technologia NDIR ukryta w czujnikach C3-NET?

Technologia NDIR to jedna z najnowocześniejszych technologii łącząca podczerwień z dedykowaną elektroniką zarządzającą, dzięki czemu zapewnia wysoką stabilność i powtarzalność detekcji o niespotykanej dotąd skuteczności działania. W rozwiązaniach tych praktycznie wyeliminowano problem braku dryftu zera i wartości maksymalnej, same czujniki C3-NET dedykowane są do pracy zarówno w przestrzeniach otwartych, jak i zamkniętych, co znacznie ułatwia pracę nad budową zabezpieczeń budynków użyteczności publicznej.

Jak podnieść bezpieczeństwo w budynkach użyteczności publicznej?