Nowoczesne systemy pozwalają na kontrolę pracy wielu połączonych w większy układ czujników różnych gazów. Urządzenia mogą koordynować pracę od kilku do nawet kilkuset detektorów gazu na dużych powierzchniach. W naszym wpisie przyjrzymy się bliżej cechom charakterystycznym przykładowego rozwiązania, kontrolera czujników gazu MC-3, który zarządza maksymalnie 32 detektorami.

Współpraca kontrolerów z czujnikami gazu i elementy składowe kontrolerów

Nowoczesne kontrolery w systemach kontroli detekcji gazu dostarczają operatorom w czasie rzeczywistym najbardziej szczegółowych informacji o stężeniach gazu na terenie całego monitorowanego obiektu. Kontrolery MC-3 mogą współpracować z najnowocześniejszymi czujnikami gazów po protokole Modbus z niemodyfikowalnym i niezaprzeczalnym sygnałem cyfrowym, który gwarantuje ponadprzeciętne bezpieczeństwo informacji. Opcjonalna możliwość to podpinanie czujników z wyjściami 4-20 mA, przy czym mamy tutaj do czynienia z sygnałem analogowym. Kontroler składa się z następujących elementów: opcjonalny zasilacz, sterowniki PLC, przekaźniki dostarczające sygnały do urządzeń zewnętrznych, ekran dotykowy, opcjonalne sygnalizatory w ilości niezbędnej do sygnalizacji stanów alarmów.

Konfiguracja kontrolerów czujników gazu

Kontrolery czujników gazu można konfigurować na podstawie ustalonych parametrów. Do wyboru mamy tryb pracy normalnej i pracy serwisowej, konfigurowalny dla każdego czujnika osobno. Kontroler dysponuje programowalnymi wyjściami alarmowymi – od 3 w standardzie do 9 w wersji najbogatszej. Wszelkie parametry, a także informacje o sensorach, alarmy z zadanymi progami, stężenia w czasie rzeczywistym itd. można monitorować na dużym wyświetlaczu LCD, ale nie tylko. Klient ma wgląd w dane kontrolera poprzez przeglądarkę www zaś system klienta jak SCADA czy BMS może być łączony bezpośrednio z kontrolerem po protokole Modbus TCP. Dzięki tym rozwiązaniom możemy też weryfikować lokalizacje i statusy poszczególnych czujników (wraz z opisem typów detektorów), śledzić trendy danych historycznych, a nawet zapisywać dane historyczne do nieulotnej pamięci na karcie SD, tak w trybie bezpośrednim jak i szyfrowania, np. do celów obniżenia kosztów ubezpieczenia budynku.

Nasza firma zajmuje się dystrybucją kontrolerów i innych urządzeń potrzebnych do tworzenia systemów detekcji, a także programowaniem sterowników, montażem, kalibracją, wdrażaniem, uruchamianiem systemów kontroli. Oferujemy również nadzór nad systemami i ich serwisowanie.

Kontrolery zarządzające wieloma czujnikami gazu na dużych powierzchniach